Pasywacja

Proces chemiczny lub elektrochemiczny powodujący przejście metalu ze stanu aktywnego w stan pasywny. Stan ten osiąga się poprzez wytwarzanie na powierzchni metalu bardzo cienkiej, ale szczelnej i dobrze związanej z podłożem warstewki tlenków lub soli. Warstewka ta powoduje zmianę potencjału elektrycznego metalu i zwiększa jego odporność na korozję.

Pasywacja niektórych metali zachodzi samorzutnie (samopasywacja) pod wpływem działania tlenu zawartego w powietrzu (m.in. Al, Cr, Ni). Zwykle pasywację przeprowadza się w kąpielach utleniających -tzw. oksydowanie: elektrolityczne - głównie w przypadku aluminium i jego stopów (tzw. anodowanie), chemiczne - głównie stopów żelaza, tzw. czernienie (np. elementy broni).

Informator Metale Nieżelazne 2005 - VI wydanie, str 181
Udostępnij:

Zauważyliśmy, że korzystasz z oprogramowania blokującego reklamy.

Serwis metale.pl utrzymuje się z reklam i dzięki reklamom jest stale rozwijany. Wyłącz go proszę.