Wybierz filtr wyszukiwania:

ANODY CYNKOWE i GRANULAT CYNKU 99,995 Zn

ANODY CYNKOWE I GRANULAT CYNKU 999,95% Zn (ZINC AN

Słowniczek pojęć

Stal surowa - stop żelaza niebędący produktem redukcji bezpośredniej, który (z wyjątkiem niektórych gatunków produkowanych w postaci odlewów) jest przerabialny plastycznie i zawiera nie więcej niż 2 % masy węgla. Stal...

Miedź - definicje

Kamień miedziowy: produkt pośredni zawierający głównie siarczki żelaza i miedzi, który jest utleniony w konwertorach dla otrzymania miedzi metalicznej, zwanej zwykle miedzią blister. Miedź czarna: forma miedzi zanieczyszczo...

Metale szlachetne - ogólne zasady cechowania wyrobów

Do cechowania wyrobów z metali szlachetnych stosuje się w Polsce następujące cechy: podstawowe – omówione w dalszej części rozdziału przy poszczególnych metalach. Określają one rodzaj i próbę metalu szlachetneg...

Cięcie metali

Cięcie to operacja rozdzielania materiału. Idealny proces cięcia to rozdzielenie wiązań atomowych w płaszczyźnie cięcia wzdłuż określonej linii bez wpływu na stan fizyczny materiału. Metody cięcia różnią się ilością zużytej energii, szybk...

PŁASKOWNIK G/W 30X120 mm gat.41CR4 ogłoszenie archiwalne

Nadwyżka magazynowa: 1) PŁASKOWNIK G/W 30X120 m

Rury stalowe 323,9 ogłoszenie archiwalne

P.H Stalmet oferuje rury stalowe fi 323,9. Rury s

Zbiornik na RSM ogłoszenie archiwalne

Posiadam zbiornik na RSM - pojemność - 18 m3 -

Rury fi 219, fi 273, fi 323,9 ogłoszenie archiwalne

P.H Stalmet oferuje rury stalowe, II gatunek, bez