Wybierz filtr wyszukiwania:

Słowniczek pojęć

Stal surowa - stop żelaza niebędący produktem redukcji bezpośredniej, który (z wyjątkiem niektórych gatunków produkowanych w postaci odlewów) jest przerabialny plastycznie i zawiera nie więcej niż 2 % masy węgla. Stal...

pręty walcowane i kute

Posiadam do sprzedaży : 1. Pręt kuty

pręty walcowane i kute

Posiadam do sprzedaży : 1. Pręt kuty

ZAKUP RUR I PROFILI

Zakup rur i profili Grupa asortymentowa C02 - Rur

Zakup dwuteowników, płaskowników, prętów, profili, rur

Zakup dwuteowników, płaskowników, prętów, profili,

Zakup rur, blach, płaskowników, kształtowników

C02 - Rury bez szwu C04 - Blachy C07 - Kształtow

Zakład Slusarski Andrzej Stochaj
https://www.stochaj.eu

1. prace spawalnicze konstrukcji stalowych, zbiorników, elementów budowy maszyn, linii technologicznych, linii wentylacyjnych i transportu pyłów – zarówno w zakresie wykonania, napraw, przeróbek jak i montażu. W zakresie prac spawalniczych posiCzarnkowska 22

Dostawa strzemion kątowych walcowanych

1 | STRZEMIĘ KĄTOWE WALCOWANE (ŁĄCZNIK) ŁKWH V32-3

Dostawa strzemion kątowych walcowanych

1 | STRZEMIĘ KĄTOWE WALCOWANE(ŁĄCZNIK) ŁKW V-29/29

Dostawa strzemion kątowych walcowanych

1 | STRZEMIĘ KĄTOWE WALCOWANE(ŁĄCZNIK) ŁKW V-29/29