Informator metale.pl

(For english, click here)

Informator Metale obejmuje wyroby stalowe oraz wyroby z metali nieżelaznych i metali szlachetnych, recyklingu i obróbki metalu. Informator Metale to dwujęzyczna publikacja o zasięgu międzynarodowym, oferty i artykuły prezentowane są w języku polskim i angielskim. W jednym miejscu znajdziecie Państwo aktualne informacje o normach, gatunkach, własnościach, składach chemicznych, i in., dla wyrobów ze stali; aluminium; miedzi; mosiądzów; brązów; cynku; cyny; ołowiu; metali szlachetnych; spoiw na bazie miedzi, cyny i ołowiu; odlewniczych stopów aluminium, magnezu i stali.

Ze względu na bogatą zawartość bardzo przydatnych informacji rocznik polecamy szczególnie dla pracowników działów zaopatrzenia i logistyki, handlowców, dostawców wyrobów i materiałów, producentom wyrobów metalowych, firmom wykonującym konstrukcje metalowe, firmom wykonawczym z zakresu instalacji co-wod-kan., armatury, narzędzi oraz różnorodnych elementów z metali.

Informator Metale wyróżnia to, że jest jedynym, nie tylko w Polsce, wydawnictwem tak kompleksowo informującym o metalach, ale także zawierającym aktualne dane adresowe firm produkcyjnych, handlowych, usługowych w obszarze branży metali.

Dystrybucja Informatora Metali: targi międzynarodowe krajowe i zagraniczne, targi branżowe, własna sieć sprzedaży, Internet.