Właściwości i zastosowanie czystych metali

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE CZYSTYCH METALI
Nazwarok odkryciaSymbolWłaściwościGłówne zastosowanie
Aktyn1899Acradioaktywnywysokotopliwy
AntymonstarożytnoscSbciężkipanewki łożysk tocznych, fotokomórki, składki stopów drukarskich
ArsenXIII w.Asciężkitrutki na gryzonie, śrut myśliwski, konserwacja skór i preparatów zwierzęcych
Bar1774Baalkaliczny lekkikontrast do zdjęć rtg., składnik pigmentów do materiałów fotograficznych
Beryl1798Belekkiskł. stopów na narzędzia chirurgiczne, skł. cementu den tystycznego, lampy rtg.
BizmutXV w.Biniskotopliwy ciężkiwłókno w bezpiecznikach elektr., leki przeciwzapalne, katalizator w procesie polimeryzacji
Bor1808Bpółprzewodnik lekki, wysokotopliwyszkło laboratoryjne, materiały ceramiczne, środki dezyn fekujące
Cer1803Celantanowiec ciężkipigmenty do porcelany, dodatek do stopów Al, kamienie do zapalniczek
Cez1860Csalkaliczny, lekki, niskotopliwyfotokomórki izotopowe, leczenie nowotworów, defek toskopia
Chrom1797Crwysokotopliwy ciężkipowłoki antykorozyjne, zielone szkło, garbniki do skór
CynastarożytnośćSnniskotopliwy ciężkiskładniki stopów lutowniczych i brązów, powłoki antyko rozyjne
CynkVIII w.Znniskotopliwy ciężkifarby (biel cynkowa), powłoki antykorozyjne, środki medyczne (zasypki, maści)
Cyrkon1789Zrwysokotopliwy ciężkisztuczne diamenty, naczynia ogniotrwałe, elementy do łączenia kości
Dysproz1886Dylantanowiec ciężkipręty sterujące w reaktorach jądrowych, osłony przed neutronami, odbarwianie szkła
Erb1843Erlantanowiec ciężkidodatek do stopów wanadu, różowy barwnik szkła, porcelany, emalii
Europ1896Eutantanowiec ciężkipokrywanie ekranów telewizorów, pręty sterujące w reaktorach jądrowych, osłony przed neutronami
Gadolin1880Gdlantanowiec ciężkistosowany przy osiąganiu najniższych temperatur, pręty sterujące w reaktorach jądrowych
Gal1875Ganiskotopliwy ciężkipokrywanie powierzchni luster odpornych termicznie, półprzewodniki, stopy dentystyczne
German1886Gepółprzewodnik ciężkipółprzewodniki (diody), szkła do podczerwieni, stopy dentystyczne
Glin (aluminium)1825Allekkido budowy korpisów samolotów (stop z Mg i Cu), folia aluminiowa na opakowania art. spożywczych, przewody elektr., do budowy specj. aparatury chem.
Hafn1922Hfwysokotopliwy ciężkistopy na narzędzia do obróbki metali i skal, włókna żarówek, w prod. szkieł optycznych
Holm1879Holantanowiecdodatek do stopów magetycznych w elektronice, w tech nice jądrowej
Ind1863Inniskotopliwy ciężkitranzystory, stopy niskotopliwe, powłoki antykorozyjne
Iryd1803Irszlachetny niskotopliwy, ciężkiżyletki, igły do strzykawek, składnik stopu na tygle żaroodporne
Iterb1878Yblantanowiec ciężkidodatek do stopów Al, ferryty, radiotechnika
Itr1794Ylantanowiec ciężkidodatek do stopów w elektronice, izotopowe leczenie nowotworów, lasery
Kadm1817Cdniskotopliwy ciężkibaterie elektryczne, składniki farb świecących, pigmen tów, składnik powłok antykorozyjnych
Kobalt1735Cociężkiszkło o barwie niebieskiej, radioterapia (bomba kobal towa], defektoskopia
Krzem1823Sipółprzewodnik lekkisoczewki, szkło laboratoryjne, części w elektronice
Lantan1839Lalantanowiec ciężkisoczewki o dużej rozdzielczości, dodatek do stopów żelaza
Lit1817Lialkaliczny, lekki niskotopliwyognie sztuczne, katalizator do produkcji kauczuku, pręty sterujące w reaktorach jądrowych
Lutet1907Lulantanowiec ciężkinadprzewodniki, ferryty
Magnez1808Mglekkikosmetyki i leki, wytrzymałe stopy, materiały ceramiczne
Mangan1774Mnciężkileki i środki antyseptyczne, szkło o barwie fioletowej, ogniwa
MiedźstarożytnośćCuciężkiprzewody elektr., instalacje wodne+c.o., stop (mosiądz, brąz), środki ochrony roślin
Molibden1778Mowysokotopliwy ciężkiostrza narzędzi skrawających, składniki smarów wysokotemperaturowych
Neodym1885Ndlantanowiec ciężkiszkło do okularów ochronnych, części laserów
Nikiel1751Niciężkipowłoki antykorozyjne, narzędzia chirurgiczne
Niob1801Nbwysokotopliwy ciężkilasery, kotły wysokociśnieniowe, elementy do łączenia kości
OłówstarożytnosćPbniskotopliwy ciężkielektrody w akumulatorach, stopy drukarskie, ekrany za bezpieczające przed promieniowaniem X
Osm1803Osszlachetny, niskotopliwy, ciężkiutrwalacz preparatów mikroskopowych, włókna w lampach elektronowych
Pallad1803Pdszlachetny ciężkistopy w jubilerstwie, filtry do czyszczenia wodoru
PlatynaXVI w.Ptszlachetny, wysokotopliwy, ciężkiwyroby jubilerskie, w analizie chemicznej (drucik platy nowy), tygle, elektrody, termoogniwa
Polon1898Poradioaktywny niskotopliwyźródło promieniowania a, bateria izotopowe, źródło neutronów w mieszaninie z berylem
Potas1807Kalkaliczny, lekki niskotopliwyszare mydło, szkło kryształowe, składniki chłodziwa w reaktorach jądrowych
Prazeodym1885Prlantanowiec ciężkiżółty barwnik szkła i porcelany, rdzenie elektromag nesów
Promet1946Pmlantanowiecźródło promieniowania ß w izotopowych grubościomierzach, izotopowe ogniwa elektryczne
Rad1898Raradioaktywny lekkiźródło neutronów, radioterapia
Ren1925Rewysokotopliwy ciężkielementy konstrukcyjne w samolotach ponaddźwiękowych, katalizator w procesach uwodorniania i reformingu
Rod1803Rhszlachetny ciężkinarzędzia chirurgiczne, tygle laboratoryjne, warstwa odbijająca w reflektorach
RtęćstarożytnośćHgniskotopliwy ciężkitermometry lekarskie, amalgamaty w stomatologii, elektrody
Rubid1861Rbalkaliczny, lekki niskotopliwylampy spektralne, fotokomórki
Ruten1844Ruszlachetny, ciężki wysokotopliwyemalia do porcelany, styki elektryczne, katalizator syntez organicznych
Samor1879Smlantanowiec ciężkiszkła optyczne pochłaniające promieniowanie podczer wone, barwnik szkła i porcelany
Selen1817Sepółprzewodnik lekki, niskotopliwyszkło o barwie czerwonej, prostowniki prądu, światłomierze, fotokomórki
Skand1879Sclantanowiec lekkipamięci komputerowe, tygle laboratoryjne, lekkie i wytrzymałe stopy
Sód1807Naalkaliczny, lekki niskotopliwymydło toaletowe, szkło sodowe (butelki), składnik 1922 chłodzi wa w reaktorach jądrowych
SrebrostarożytnośćSclantanowiec lekkipokrywanie powierzchni luster, materiały 1879 światłoczułe, w jubilerstwie
Stront1808Sralkaliczny lekkiognie sztuczne, baterie izotopowe, rakiety sygnal1863 izacyjne
Tal1861Tlniskotopliwy ciężkiskładnik stopów łożyskowych, trutki na gryzonie, izotopowa diagnostyka medyczna
Tantal1802Tawysokotopliwy ciężkinarzędzia chirurgiczne, elementy uzupełniające ubytki kości, stopy do produkcji tygli żaroodpornych
Technet1937Tcwysokotopliwypowłoki antykorozyjne w reaktorach jądrowych, izotopowa diagnostyka medyczna
Tellur1782Tepółprzewodnik niskotopliwy, ciężkiuszlachetniania gumy, preparaty owadobójcze
Terb1843Tblantanowiec niskotopliwy, ciężkiosłony przed promieniowaniem rtg.
Tor1828Thradioaktywnylampy elektronowe, służy do otrzymywania 233U, pochłaniacze gazów
Tul1879Tmlantanowiec ciężkiźródło promieniowania y, w diagnostyce rtg
Tytan1791Tilekki wysokotopliwymateriał konstrukcyjny do budowy rakiet, okrętów, turbin parowych, farby (biel tytanowa), elementy do łączenia kości
Uran1789Uradioaktywnyw reaktorach jądrowych, barwienie szkła i ceramiki, fotografika
Wanad1830Vwysokotopliwy ciężkikatalizator w procesach chemicznych, dodatek stopowy do stali, szkło pochłaniające promieniowanie UV
Wapń1808Caalkaliczny lekkikreda szkolna, cement, lekarstwa wzmacniające kości
Wolfram1781Wwysokotopliwy ciężkiwłókna żarówek, stopy do produkcji narzędzi, dodatek do wysokogatunkowej stali
ZłotostarożytnośćAuszlachetny ciężkiwyroby jubilerskie, styki elektryczne, czerwony barwnik szkła i porcelany
Informator Metale Nieżelazne 2007 - VII wydanie, str 248
Udostępnij:

Zauważyliśmy, że korzystasz z oprogramowania blokującego reklamy.

Serwis metale.pl utrzymuje się z reklam i dzięki reklamom jest stale rozwijany. Wyłącz go proszę.