Wybierz filtr wyszukiwania:

Stal, Żelazo i historia hutnictwa żelaza

Stal - plastycznie i cieplnie obrabialny stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, otrzymywany w procesach stalowniczych ze stanu ciekłego. Stal daje się łatwo przerabiać plastycznie w procesach walcowania, ciągnienia, kucia. Jakość powier...

Obróbka metali - definicje

Obróbka metali, ogół procesów technologicznych mających na celu zmianę kształtów, wymiarów lub właściwości fizycznych i chemicznych metali. Rozróżnia się obróbkę metali: mechaniczną skrawaniem, plastyc...

Słowniczek pojęć

Stal surowa - stop żelaza niebędący produktem redukcji bezpośredniej, który (z wyjątkiem niektórych gatunków produkowanych w postaci odlewów) jest przerabialny plastycznie i zawiera nie więcej niż 2 % masy węgla. Stal...

PŁASKOWNIK G/W 30X120 mm gat.41CR4 ogłoszenie archiwalne

Nadwyżka magazynowa: 1) PŁASKOWNIK G/W 30X120 m

Rury stalowe 323,9 ogłoszenie archiwalne

P.H Stalmet oferuje rury stalowe fi 323,9. Rury s

Zbiornik na RSM ogłoszenie archiwalne

Posiadam zbiornik na RSM - pojemność - 18 m3 -

Rury fi 219, fi 273, fi 323,9 ogłoszenie archiwalne

P.H Stalmet oferuje rury stalowe, II gatunek, bez

Kątownik 80x80x4 ogłoszenie archiwalne

Szukam 100 mb kątownika gorącowalcowanego 80x80x4,

Ceowniki Nowe ogłoszenie archiwalne

Posiadamy na sprzedaż Ceowniki odcinki od 6 do