O metalach

Metale (grec. Metallon) – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych).


W przeważającej większości wykazują one następujące własności:

 • tworzenie połyskliwej, gładkiej powierzchni w stanie stałym (bardziej reaktywne metale tworzą na powierzchni warstwę tlenków),
 • ciągliwość i kowalność,
 • dobre przewodnictwo cieplne,
 • szybkie wypromieniowywanie ciepła,
 • bardzo dobre przewodnictwo elektryczne (za przewodnictwo odpowiedzialne są ujemnie naładowane cząsteczki czyli elektrony <e-> , które poruszają sie w sieci krystalicznej między jonami dodatnimi. Jest to typ wiązania metalicznego),
 • skłonność do tworzenia związków chemicznych o właściwościach raczej zasadowych i nukleofilowych niż kwasowych i elektrofilowych,
 • stały stan skupienia (wyjątkiem jest rtęć) i z reguły dość wysoka temperatura topnienia,
 • bezwonność.

Na 115 obecnie znanych pierwiastków chemicznych 91 to metale, 7 jest o charaktarze półmetali.
Istnieje wiele pierwiastków amfoterycznych,zachowujących się w obecnosci mocnych kwasów jak metale, a w obecnosci mocnych zasad jak niemetale, ale tworzących substancje proste charakteryzujące się cechami metalicznymi. 

Ze względu na swoje własciwości metale można podzielić na:

 • metale alkaliczne,
 • metale ziem alkalicznych,
 • metale przejsciowe,
 • metale ziem rzadkich,
 • metale ferromagnetyczne
  żelazo, kobalt, nikiel...,stopy żelaza z węglem,niklem,kobaltem, stopy z aluminium niklem i kobaltem,
 • metale nieżelazne /metale kolorowe/ 
  aluminium, miedż, cynk, cyna, ołów... stopy miedzi-mosiądz, brąz, miedzionikle, stopy ołowiu, stopy cynku...
 • metale szlachetne 
  złoto, srebro, platyna, pallad, ruten, rot, osm, iryd.
 • metale lekkie o gęstosci do 4,5 g/cm3
  aluminium, stront, cez, beryl, magnez, sód, lit, tytan.
 • metale cieżkie o gęstosci od 4,5 g/cm3
  ołów, rtęć, kadm, arsen, miedz, kobalt, chrom, kadm, żelazo, cynk, cyna, mangan, nikiel, molibden, wanad, wolfram...
 • metale niskotopliwe
  ołów, kadm, bizmut, cyna, lit...
 • metale wysokotopliwe
  wolfram, ren, osm, tantal, molibden, niob, iryd, ruten, hafn, rod, wanad, chrom...
 • metale radioaktywne
  aktyn, polon, rad, uran, radon, tor, neptun, astat, kobalt/izotop/...
Metale.pl
Udostępnij:

Zauważyliśmy, że korzystasz z oprogramowania blokującego reklamy.

Serwis metale.pl utrzymuje się z reklam i dzięki reklamom jest stale rozwijany. Wyłącz go proszę.