Regulamin

I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu Metale.pl, który jest dostępny w Internecie pod adresami:
www.metale.pl, www.metale.eu, www.metale.biz, www.stal.info

Właściciel / administrator:

Metale Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 14-18
53-609 Wrocław
NIP: 894-306-83-52
REGON: 362874419

DEFINICJE:

Użytkownicy: użytkownicy sieci Internet osoby prawne lub nieposiadające osobowości prawnej tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, korzystający z serwisu Metale.pl w momencie:

 • wypełnienia formularza rejestracyjnego
 • logowania się do konta
 • dodawania firmy do bazy
 • dodawania ogłoszeń
 • dodawania artykułów tekstowych

Stają się użytkownikami serwisu Metale.pl

 

Kontrahenci: osoby prawne lub nieposiadające osobowości prawnej tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zarejestrowały się w serwisie Metale.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Usługi: poszczególne usługi serwisu Metale.pl świadczone odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od opcji wybranej przez kontrahenta. Rodzaj i charakterystyka oferowanych usług, jak również sposób ich zamawiania dostępne są na podstronie serwisu Metale.pl poświęconej konkretnej usłudze. Postanowienia tam zawarte stanowią integralną część regulaminu. Usługi serwisu Metale.pl mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści.

Sprzedający: Użytkownik serwisu chcący sprzedać Towar lub Usługę w ramach specyfiki portalu. Administrator portalu może usunąć ogłoszenie niezwiązane z branżą metali oraz naruszające regulamin.

Kupujący: Użytkownik chcący zakupić Towar lub Usługę Sprzedającego zamieszczoną w portalu. Serwis nie zajmuje się pośrednictwem kupna-sprzedaży Towarów i Usług a jedynie umożliwia zamieszczanie ofert handlowych przez zarejestrowanych użytkowników. Serwis nie pobiera prowizji z tytułu kupna-sprzedaży Towarów i Usług umieszczanych przez użytkowników.

Konto: zbiór aktualnych danych firmowych gromadzonych przez Użytkownika: - nazwa firmy - imię i nazwisko - NIP - REGON - dane teleadresowe - dane kontaktowe oraz zbiór działań Użytkownika w ramach prowadzenia konta z unikalną nazwą (login) w portalu Metale.pl Administrator portalu może zawiesić lub usunąć Konto w przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika.

Rejestracja: bezpłatna procedura zakładania Konta.

Regulamin: poniższy zbiór praw i obowiązków Użytkownika.

II. Uczestnictwo w serwisie

W serwisie Metale.pl Użytkownicy zamieszczają swoje oferty handlowe, informacje tekstowe i reklamy. Użytkownikami mogą być:

 • osoby fizyczne
 • prawne
 • nieposiadające osobowości prawnej tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania

 

Rejestracja Użytkowników w serwisie Metale.pl jest bezpłatna

Osoby fizyczne, aby zarejestrować się, jako użytkownik serwisu, powinny wprowadzić:

 • zgodne z prawdę imię i nazwisko
 • aktualny i czynny adres e-mail
 • nazwę użytkownika (login)
 • hasło
 • zaakceptować regulamin serwisu

Administrator serwisu Metale.pl może wymagać, aby rejestracja użytkownika poprzez formularz rejestracyjny była potwierdzona za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub inny w sposób wskazany przez Administratora serwisu Metale.pl.

 • Rejestracja użytkownika jest równocześnie wyrażeniem zgody na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji, informacji handlowych wysyłanych przez serwis Metale.pl zgodnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144. poz. 1204 z późn. zm.)
 • Każdy zarejestrowany użytkownik ma dostęp do swoich danych, które może w każdej chwili samodzielnie lub za pośrednictwem administratora serwisu modyfikować.

 

III. Prawa i obowiązki stron

Użytkownik zobowiązany jest do:

 • umieszczenia znaku firmowego (logo, logotypu) w miejscu do tego przeznaczonym
 • użytkownik nie może umieszczać w miejscu znaku firmowego informacji kontaktowych, zdjęć produktów, przedmiotów, osób itp.

Administrator serwisu ma prawo do edycji lub usunięcia danych, które w/g niego nie będą znakiem firmowym

 • podawania aktualnych danych zgodnych z prawdą podczas etapu rejestracji
 • aktualizacji danych, składania ofert oraz ich aktualizacji
 • zachowania w bezpieczny sposób swojego loginu i hasła przed osobami niepowołanymi
 • przestrzegania regulaminu portalu Metale.pl
 • użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczanie treści usługi, kupna lub sprzedaży produktów i oświadcza, że stanowią jego własność
 • użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i pokrywa ewentualne koszty postępowania spornego, w tym sądowego w przypadku wywołania ewentualnych szkód na portalu Metale.pl
 • użytkownik umieszczając samodzielnie lub przekazując Administratorowi, treść słowną, graficzną lub fotograficzną jest odpowiedzialny za ochronę praw autorskich materiałów, jakie przekazuje i oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie i majątkowe

 

Użytkownik bez pisemnej zgody Administratora nie może publikować, wykorzystywać lub pobierać treści słownych, kodów, graficznych lub fotograficznych, które umieszczone są pod adresem http://metale.pl  oraz pozostałych adresach www, których właścicielem jest portal.

 

Użytkownik bez pisemnej zgody Administratora nie może publikować, wykorzystywać lub pobierać treści słownych, kodów, graficznych lub fotograficznych, które Administrator serwisu wykonał samodzielnie przy braku odmiennej umowy zawartej z użytkownikiem.

 

Użytkownik ma prawo:

 

 • Do wprowadzania zmian w swoim profilu firmowym z zachowaniem podania prawdziwych danych
 • Składania ofert handlowych zgodnie ze swoim poziomem abonamentu
 • Do wykorzystania przysługujących rabatów w trakcie trwania zakupionego abonamentu liczonego od dnia zakupu:

 

„Abonament Srebrny” czas trwania 30 dni kalendarzowych w cenie 75 zł netto

 

 • stały rabat na zakupione reklamy 5% oferowane przez serwis a dostępne również pod adresem reklama w serwisie
 • nielimitowane dodawanie ogłoszeń w dziale Praca-Dam Pracę/Szukam Pracy
 • 10 ogłoszeń w dziale Giełda-Sprzedam/Kupię

 

„Abonament Złoty” czas trwania 90 dni kalendarzowych w cenie 200 zł netto

 

 • stały rabat na zakupione reklamy 10% oferowane przez serwis a dostępne również pod adresem reklama w serwisie
 • nielimitowane dodawanie ogłoszeń w dziale Praca-Dam Pracę/Szukam Pracy
 • 30 ogłoszeń w dziale Giełda-Sprzedam/Kupię
 • rotacyjna emisja banera reklamowego „XS” o wartości 150 zł netto przez okres 7 dni

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo wyboru miejsca emisji banera reklamowego na wybranej przez niego podstronie serwisu

 

„Abonament Platynowy” czas trwania 365 dni kalendarzowych cenie 600 zł netto

 • stały rabat na reklamy 25% oferowane przez serwis a dostępne również pod adresem reklama w serwisie
 • nielimitowane dodawanie ogłoszeń w dziale Praca-Dam Pracę/Szukam Pracy
 • nielimitowane dodawanie ogłoszeń w dziale Giełda-Sprzedam/Kupię
 • rotacyjna emisja banera reklamowego „XS” o wartości 300 zł netto przez okres 14 dni

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo wyboru miejsca emisji banera reklamowego na wybranej przez niego podstronie serwisu

Wykup usługi „Abonament Platynowy” uruchamia darmowy profil „Moja Firma” o wartości 300 zł netto

Rotacyjna emisja banera reklamowego na stronie http://metale.pl oraz w aplikacji mobilnej „Kalkulator Wagi Metali” oznacza możliwość wyświetlania się banerów innych reklamodawców w tym samym miejscu wydzielonym na ich emisje i na tej samej podstronie.

Administrator serwisu ma prawo:

 • Weryfikowania danych użytkownika i jej edycji, jeśli uzna te dane za nieprawdziwe lub niezgodne z regulaminem serwisu
 • Usuwania kont użytkowników, jeśli uzna te konta są nieprawdziwe
 • Usuwania kont użytkowników lub ofert oraz informacji tekstowych i graficznych, jeśli naruszą oni warunki regulaminu serwisu
 • Wykorzystywania danych teleadresowych zarejestrowanego użytkownika i kierowania na jego adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy firmy ofert reklamowo-promocyjnych
 • Wprowadzania zmian w regulaminie bez konieczności powiadamiania o tym zarejestrowanego użytkownika

Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

 • treść ofert umieszczanych przez zarejestrowanego użytkownika serwisu
 • szkody wynikające z utraty lub udostępnienia osobom trzecim hasła oraz loginu do konta użytkownika
 • czasowy brak dostępu do serwisu, jego części lub usług w skutek działań sił wyższych lub z winy użytkownika

Administrator serwisu dołoży wszelkich starań:

 • aby serwis oraz usługi działały prawidłowo oraz umożliwiały korzystanie z serwisu

IV. Dodawanie ofert

Portal nie zajmuje się pośrednictwem kupna-sprzedaży Towarów i Usług a jedynie umożliwia zamieszczanie ogłoszeń przez kupujących i sprzedających zarejestrowanych użytkowników portalu

Dodanie oferty handlowej możliwe jest dopiero po wcześniejszym zarejestrowaniu się, jako użytkownik portalu oraz dodatkowo po założeniu wpisu firmowego.

Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami kontrahenci i użytkownicy. Serwis Metale.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku dokonania transakcji.

W serwisie Metale.pl zabronione jest:

 • publikowanie treści niezgodnych z prawem,
 • publikowanie treści rasistowskich, faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc,
 • obrażających uczucia religijne, naruszające prawa innych osób,
 • publikowanie ofert nielegalnych transakcji,
 • publikowanie treści o charakterze pornograficznym, erotycznym lub zawierające takie elementy,
 • publikowanie treści z elementami zakłócającymi korzystanie z zasobów serwisu Metale.pl innym użytkownikom lub kontrahentom,
 • publikowanie treści niezwiązanych z branżą metali.

Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji lub zmiany wpisu dokonanego przez kontrahenta, jeżeli zawierają one błędy techniczne wpływające, na jakość funkcjonowania serwisu Metale.pl

Administrator serwisu Metale.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
 • sposób w jaki użytkownicy będą wykorzystywać informacje opublikowane przez kontrahentów,
 • treści i inną zawartość wiadomości przesyłanych na konta kontrahentów przez innych użytkowników serwisu Metale.pl,
 • skutki wejścia w posiadanie hasła kontrahenta przez osoby trzecie,
 • przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Metale.pl, a w szczególności z przyczyn technicznych takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd oraz z przyczyn wyższych (strajki, wojny, powodzie, pożary itp.).
 • utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Metale.pl.

Korzystanie serwisu Metale.pl wiąże się z równoczesną akceptacją Regulaminu wraz ze wszystkimi jego postanowieniami.

V. Usługi oferowane na portalu oraz w aplikacji mobilnej

 • Bezpłatne założenie konta użytkownika
 • Bezpłatne założenie wpisu firmowego
 • Bezpłatne dodanie jednego (1) ogłoszenia handlowego w dziale Giełda-Sprzedam/Kupię
 • Bezpłatne dodanie nielimitowanych ogłoszeń w dziale Praca-Dam Pracę/Szukam Pracy
 • Płatne założenie wpisu firmowego pod nazwą handlową „Konto Premium” w poniższych wariantach:
  • „Moja Firma”
  • „Abonament Srebrny”
  • „Abonament Złoty”
  • „Abonament Platynowy”
 • Płatne emisje banerów reklamowych na stronach serwisu http://metale.pl w wyznaczonych przez portal miejscach
 • Płatne emisje banerów reklamowych w aplikacji mobilnej „Kalkulator Wagi Metali” dostępnej do pobrania na: http://play.google.com/store/apps/details?id=com.metalepl.kalkulatormetali&hl=pl
 • Płatne emisje artykułów tekstowych pod nazwą handlową:
  • „Artykuł”
  • „News”
  • „Wydarzenia”
 • Płatne promowanie (pozycjonowanie) ofert handlowych na Stronie Głównej serwisu i na podstronie Giełda-Sprzedam/Kupię
 • Płatne promowanie (pozycjonowanie) wpisu firmowego na Stronie Głównej serwisu i podstronie Baza Firm
 • Płatne promowanie ( reklama graficzno-tekstowa, tekstowa) na stronach informatora drukowanego „Informator Metali”
 • Płatne promowanie ( wyświetlanie) filmów video na Stronie Głównej serwisu

PEŁNA OFERTA USŁUG DOSTĘPNA JEST RÓWNIEŻ POD ADRESEM WWW https://metale.pl/reklama

VI. Treści reklamowe zamieszczane w serwisie

 • Serwis Metale.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, które otrzymał od zamawiającego
 • Serwis Metale.pl zastrzega sobie prawo do odmówienia lub wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny
 • Przesłanie materiałów reklamowych przez klienta serwisu Metale.pl w celu stworzenia kreacji reklamowej, informacyjnej lub w celu umieszczenia już przygotowanej przez klienta, gotowej kreacji reklamowej, informacyjnej jest jednoznaczne z faktem, iż klient serwisu posiada wszelkie prawa autorskie do tych materiałów
 • Kreacje reklamowe wykonane przez serwis Metale.pl stanowią jego własność intelektualną i objęte są prawem autorskim. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora traktowane będzie, jako kradzież własności intelektualnej zgodnie z Dz.U. z 1994 r. Nr 24,poz. Ustawa z dnia 4.II.1994 r. o prawie autorskim i pracach pokrewnych, Art.116

VII. Notka prawna

 • Serwis Metale.pl nie jest witryną doradztwa.
 • Wszelkie informacje zamieszczane lub przekazywane za pośrednictwem Serwisu, odbywają się na odpowiedzialność użytkownika.
 • Serwis nie odpowiada na pytania i prośby o rozwiązania problemów przesyłanych przez użytkowników.
 • Część treści umieszczonej na stronach portalu pod adresem http://metale.pl oraz https://metale.pl/reklama może dotyczyć stanu prawnego z nieodległej przeszłości.

VIII. Ochrona danych osobowych

Serwis Metale.pl nie jest przeznaczony do przechowywania danych osobowych, w związku z tym nie ma obowiązku ochrony danych osobowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Właściciel serwisu Metale.pl nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w serwisie dane osobowe oraz inne informacje, które zostały umieszczone przez kontrahentów.

IX. Prawa autorskie

Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w serwisie Metale.pl, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują właścicielowi serwisu Metale.pl lub podmiotom, z którymi zawarł on stosowne umowy.

X. Płatności

 • Podstawą do dokonania płatności za wybraną płatną usługę stanowi faktura VAT wystawiona na podstawie zamówienia przesłanego w formie elektronicznej lub tradycyjnej przez użytkownika serwisu Metale.pl.
 • Po otrzymaniu faktury VAT, kontrahent zamawiający płatną usługę zobowiązany jest do dokonania wpłaty na rachunek bankowy w terminie wykazanym na fakturze.
 • Brak wpłaty kwoty faktury VAT w terminie, stanowi podstawę do rozpoczęcia procesu windykacyjnego skierowanego przez właściciela serwisu Metale.pl do użytkownika, który złożył chęć zakupu usługi drogą e-mail, tekstowo lub telefonicznie i tym samym stał się stroną umowy.

XI. Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu Metale.pl należy kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@metale.pl. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone przez serwis Metale.pl
 • Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym reklamacja została zgłoszona.

XII. Zmiany w regulaminie

 • Serwis Metale.pl ma prawo zmienić regulamin i wprowadzić jego nową wersję bez powiadamiania zarejestrowanych w portalu użytkowników.
 • Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z pełnym regulaminem serwisu Metale.pl

XIII. Rozwiązanie umowy

 • Użytkownik konta firmowego, może w każdym momencie rozwiązać umowę z serwisem Metale.pl przesyłając oświadczenie drogą elektroniczną lub listowną z zachowaniem terminu zakończenia płatnych usług, jeśli takie użytkownik zakupił w ramach usług, jakie świadczy portal Metale.pl
 • Umowa z ważnych przyczyn może być rozwiązana przez serwis Metale.pl i przesłana na adres e-mail użytkownika podany przy rejestracji konta lub aktualny
 • W przypadku rozwiązania umowy przez serwis Metale.pl, użytkownik nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody właściciela serwisu
 • Serwis Metale.pl może usunąć konto lub wszystkie konta użytkownika w przypadku, gdy działania użytkownika naruszą postanowienia regulaminu lub w inny sposób zaszkodzą serwisowi Metale.pl
 • Niezależnie od rozwiązania umowy, użytkownik serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i może zostać pociągnięty do pełnej odpowiedzialności względem serwisu Metale.pl i jego właściciela

XIV. Polityka ochrony prywatności

 • Dane użytkowników ujawniane są przez właściciela serwisu Metale.pl tylko organom do tego uprawnionym, które zgłoszą takie zapytanie.
 • Podane przez użytkowników serwisu Metale.pl dane osobowe, zbierane i przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i zgodnie z polityką ochrony prywatności
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczania usług świadczonych przez serwis Metale.pl
 • Podanie prawdziwych danych osobowych oraz danych firmy jest konieczne do zawarcia umowy o świadczenie płatnych usług oferowanych przez serwis Metale.pl, a ich lista jest dostępna również na reklama w serwisie
 • Dane kontaktowe użytkowników mogą być przetwarzane również w przypadku organizowania konkursów, ankiet, newsletterów, promowania ofert biznesowych i usług, mailingu
 • Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet, newsletterów, mailingu, konkursów
 • Użytkownik może poprosić Administratora serwisu Metale.pl o usunięcie danych osobowych lub danych firmy w przypadku odstąpienia od umowy, ale dopiero po uregulowaniu ewentualnych należności wobec serwisu Metale.pl, które wynikały z zawartych umów pomiędzy użytkownikiem a serwisem
 • Serwis Metale.pl gromadzi adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwera, zbierania ogólnych danych statystycznych, informacji demograficznych,itp.

XV. Wykorzystanie ciasteczek (cookies)

Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku Twojego komputera. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do Twoich zainteresowań (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej.
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:
- sesyjne – znajdują się na Twoim urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
- stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili możesz je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.
Pliki cookies nie zagrażają systemowi Twojego komputera. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostawiłeś je na naszej witrynie. Takie dane są przez nas skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zaakceptowałeś (np. przy realizacji zamówienia). Te pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług.

XVI. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu Metale.pl należy kierować na adres: biuro@metale.pl
 • Regulamin zaktualizowano 20.04.2017 r.
 • Jeśli którekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane za nieważne poprzez prawomocne orzeczenie sądu, pozostałe postanowienia regulaminu pozostają w mocy.

Zauważyliśmy, że korzystasz z oprogramowania blokującego reklamy.

Serwis metale.pl utrzymuje się z reklam i dzięki reklamom jest stale rozwijany. Wyłącz go proszę.