Miechów, os.XXX-lecia PRL 2/8
Warszawa, Bohaterów Września 9 lok. 31
Szczecin, Światowida 89