Warszawa, Rzeczypospolitej 20
Konin, Przemyslowa 156
Świebodzice, Ciernie 18
Sękocin Nowy, Al. Krakowska 81