Miechów, os.XXX-lecia PRL 2/8
Bydgoszcz, Smoleńska 41