Białystok, Marjańskiego 3 lok 305
Dąbrowa Górnicza, Perla 10
Biała, ul.Wołodyjowskiego 4