Ogrodzieniec, Narutowicza 45
Białystok, Marjańskiego 3 lok 305
Pribram, Pribram VI, c.p. 530