Białystok, Marjańskiego 3 lok 305
Biała, ul.Wołodyjowskiego 4