Wrocław, Sołtysowicka 28
Brzezia Łąka, Wrocławska 98
Kraków, Łowińskiego 9