Imielin, Poniatowskiego 27 b
Police, Spółdzielców 18