Białystok, Marjańskiego 3 lok 305
Wrocław, WILKSZYŃSKA
Biała, ul.Wołodyjowskiego 4