PROFILE DWUTEOWE ZWYKŁE

PROFILE DWUTEOWE ZWYKŁE

Oznaczenie / Gatunekhbstrr₁kg/m
I 140140665,78,65,73,414,3