paskal:0[Pa]
megapaskal:0[MPa]
bar:0[bar]
atmosfera fizyczna:0[atm]
kilogram-siła na metr kwadratowy:0[kG/m²]
atmosfera techniczna:0[kG/cm²] - [at]
kilogram-siła na milimetr kwadratowy:0[kG/mm²]
dyna na centymetr kwadratowy (baria):0[dyn/cm²]
milimetr słupa rtęci (tor):0[mmHg = Tr]
milimetr słupa wody:0[mmH₂O]
Funt-siła na cal kwadratowy:0[Lb/sq.inch] - [PSI]
pieza:0[pz]