metr kwadratowy:0[m²]
akr:0[ac]
ar:0[a]
cal kwadratowy:0[sq. in]
centymetr kwadratowy:0[cm²]
hektar:0[ha]
kilometr kwadratowy:0[km²]
mila kwadratowa:0[sq. mi]
pręt kwadratowy:0[sq. rod]
stopa kwadratowa:0[sq. ft]