29.06.2016

NCBR ponownie wesprze branżę metali nieżelaznych

Kategorie: Polska, Rynek, Wydarzenia
Fot.: Czesław Chwiszczuk
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które podniosą konkurencyjność polskiej branży metali nieżelaznych to cel programu CuBR. To wspólna inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. Nabór wniosków w trzeciej edycji konkursu zacznie się w styczniu.

Na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych w tej edycji konkursu organizatorzy przeznaczyli wspólnie 108 mln zł.

"Aby skutecznie rywalizować z krajami rozwiniętymi musimy stawiać na badania stosowane w strategicznych dziedzinach naszej gospodarki. Dlatego wspólnie z KGHM stworzyliśmy program CuBR. Jego trzecia edycja pokazuje, jak silna jest potrzeba rozwoju nowych technologii w przemyśle metali nieżelaznych. Wierzę, że realizowane w nim projekty wzmocnią innowacyjność polskiego przemysłu i pomogą naszym firmom zająć miejsce światowego lidera w tej dziedzinie" – podkreśla dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

Przedsięwzięcie "Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii - CuBR" to jedna z szeregu inicjatyw, w których NCBR angażując środki publiczne mobilizuje polskie przedsiębiorstwa do współfinansowania prac badawczo-rozwojowych. Program powstał dzięki zawarciu porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. Na budżet całego programu wynoszący 200 mln zł każdy z partnerów złożył się w równej części.

"Dzisiaj nie budzi wątpliwości fakt, że przemysł surowcowy jest także źródłem nowych technologii. Nowoczesna cywilizacja potrzebuje naturalnych zasobów, a dostęp do nich jest coraz trudniejszy. Obowiązkiem firm wydobywczych jest dzisiaj takie kształtowanie procesów technologicznych, aby zapewniały równowagę pomiędzy przemysłem, a jego otoczeniem naturalnym i społecznym. To wymaga prowadzenia prac badawczych, poszukiwania innowacji, proponowania nowatorskich rozwiązań. Wierzę, że najkrótsza droga do osiągania sukcesów w tym obszarze prowadzi przez program CuBR" – mówi prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Herbert Wirth.

Finansowanie otrzymają wyłonione na drodze konkursowej innowacyjne projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z nowymi technologiami wydobycia, procesami metalurgicznymi, przetworzonymi, nowymi wyrobami i ich recyklingiem przy jednoczesnym obniżeniu kosztów środowiskowych. Wnioski można składać w ramach czterech obszarów tematycznych: górnictwo i geologia, przeróbka (mineral processing), metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały, a także ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem i efektywność w biznesie.

Nabór wniosków w trzecim konkursie CuBR rozpocznie się 18 stycznia 2016 i potrwa 60 dni. O dofinansowanie mogą się ubiegać konsorcja naukowe, zarówno jednostek naukowych z udziałem przedsiębiorców, jak i samych jednostek naukowych.

W ramach rozstrzygniętych dotychczas konkursów dofinansowano m.in. prace badawczo-rozwojowe nad uzyskaniem innowacyjnych rozwiązań w strategicznym dla KGHM Polska Miedź S.A. obszarze Inteligentnej Kopalni, które w przyszłości umożliwią bezpieczną eksploatację głębokich złóż. Realizacja prac pomoże uzyskać technologię szybkiego udostępnienia złóż głębokich poniżej 1300 m, zdalnie sterowane i zautomatyzowane urządzenie do rozbijania brył, czy też zautomatyzowanie pełnego cyklu kotwienia. Wyniki innych badań realizowanych w ramach wspólnego przedsięwzięcia CuBR pozwolą na wdrożenie energooszczędnej technologii efektywnego rozdrabniania rud metali nieżelaznych, a także wysokoefektywne technologie wzbogacania rud miedzi, czy też innowacyjnego rozwiązania do odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi, technologii produkcji niskostratnych przewodów energetycznych, czy innowacyjnych metod magazynowania energii.

Zauważyliśmy, że korzystasz z oprogramowania blokującego reklamy.

Serwis metale.pl utrzymuje się z reklam i dzięki reklamom jest stale rozwijany. Wyłącz go proszę.