05.08.2022

"Jak dziś wygląda praca w przemyśle stalowym?"

Jak dziś wygląda praca w przemyśle stalowym?

 

Wśród zawodów deficytowych szkolnictwa branżowego w 2022 r. wskazuje się między innymi operatora maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego, technika przemysłu metalurgicznego, technika spawalnictwa, ślusarza, operatora obrabiarek skrawających i złotnika. Zapotrzebowanie na kadrę w przemyśle metalowym i pokrewnych jest ogromne, tymczasem liczba chętnych do kształcenia się w tym kierunku oraz podjęcia pracy wciąż niewystarczająca. Powodem są między innymi stereotypy malujące pracę jako wycieńczającą, wykonywaną w głośnych i nieprzyjaznych halach fabrycznych. Tymczasem współcześnie praca metalurga odbywa się bardzo często w warunkach w nowoczesnych i z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu, modelowania komputerowego itp. Zawody w branży są rozwojowe, nierzadko pozwalają na osiąganie wysoce satysfakcjonujących zarobków. Jak wygląda dziś praca w przemyśle stalowym i dlaczego warto związać z nim swoją przyszłość?

 

Przemysł metalurgiczny, przemysł przyszłości

 

Młodzi ludzie rozglądający się za odpowiednim dla siebie technikum lub szkołę branżową często nie zdają sobie sprawy z możliwości, jakie może dać im nabycie umiejętności do pracy w przemyśle. W Polsce przemysł metalurgiczny – czyli przede wszystkim hutniczy i związany z produkcją stali na potrzeby budownictwa, motoryzacji oraz branży maszynowej – stanowi jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego w ogóle i istotny aspekt krajowej gospodarki.

 

Polska zajmuje wysoką pozycję wśród światowych producentów stali. W rankingach World Steel Association nasz kraj plasuje się zwykle około drugiej dziesiątki. W ubiegłym roku rodzime zakłady wyprodukowały 8,6 mln stali surowej, 9,2 mln ton wyrobów walcowanych na gorąco i około 954 tys. rur stalowych. Zdolności produkcyjne w Polsce zostały przy tym wykorzystane w 83%. Branża stalowa ma w Polsce długą tradycję, która wbrew tendencji do przenoszenia produkcji hutniczej poza granice UE, w naszym kraju nadal jest kontynuowana. Wiodącym producentem stali na świecie od lat pozostają Chiny (w 2021 r. produkcja na poziomie 0,95 mld ton).

 

Popyt na stal i wyroby stalowe będzie rosnąć – wynika z przewidywań World Steel Association. Zgodnie z prognozą tej organizacji popyt na stal w 2022 r. zwiększył się o 0,4% w porównaniu do ubiegłego roku (zapotrzebowanie na 1840,2 Mt), zaś w 2023 r. wzrośnie się o kolejne 2,2% (do 1881,4 Mt).

 

Przemysł stalowy jest przemysłem przyszłości. Polska, jako jeden z największych importerów stali w Unii, do tej pory pozyskująca ją między innymi z Rosji (w 2021 r. 1,36 mln ton) i Ukrainy (1,37 mln ton), rozgląda się za alternatywnymi źródłami surowców i wyrobów stalowych. Dynamiczne zmiany geopolityczne wymuszają przystosowanie się do nowych okoliczności, co z jednej strony stanowi wyzwanie, a z drugiej szansę dla polskich producentów.

 

Firmy w branży metalurgicznej

 

W Polsce działa około 2200 przedsiębiorstw zajmujących się produkcją metali. Wśród nich kilkanaście to bardzo duże firmy zatrudniające minimum po 1000 osób, około 40 kolejnych deklaruje wielkość kadry rzędu 250-999 pracowników, a następne 130 zatrudnia od 50 do 249 osób (REGON 2021). W firmach z branży metalowej w Polsce zatrudnionych jest łącznie około 70 tys. osób (72 tys. w 2020 r., Eurostat).

 

Producenci stali w Polsce stawiają na rozwój i inwestycje. Wiele z nich dotyczy wdrażania rozwiązań proekologicznych (produkcji stali niskoemisyjnej), modernizacji wielkich pieców i usprawnienia procesów hutniczych, wdrażania nowych rozwiązań związanych z pozyskiwaniem i przetwórstwem złomu itp. W tym sektorze gospodarki postęp technologiczny jest widoczny z roku na rok. Automatyzacja i robotyzacja sprawiają, że wykonywanie obowiązków na licznych stanowiskach coraz częściej przypomina pracę przed monitorem, przy obsłudze oprogramowania komputerowego. Najtrudniejsze zadania spadają na maszyny, rolą człowieka jest kontrolowanie ich funkcjonowania.

 

Modernizacje zachodzą jednak nie tylko w zakresie procesów produkcji – dotyczą też innych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw. Pracodawcy z branży metalurgicznej doświadczają sporych trudności ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry, poprawa ogólnych warunków zatrudnienia ma więc przyciągnąć młodych, zdolnych i zmotywowanych do pracy kandydatów. Czekają na nich szkolenia i dopłaty do kursów poszerzających kwalifikacje. Przedstawiciele profesji deficytowych mają też duże możliwości, jeśli chodzi o negocjowanie stawek wynagrodzenia. Wśród benefitów pozapłacowych coraz częściej spotykanych w branży warto wymienić kompleksową opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie obejmujące członków rodziny czy dofinansowania do wczasów i wydarzeń kulturalnych.

 

Metalurgia – praca od zaraz

 

Zgodnie z ogólnopolskim badaniem Barometr zawodów 2022 pracownicy przetwórstwa metali należą do zawodów deficytowych w kilkudziesięciu powiatach w całej Polsce, przede wszystkim w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim. Największy deficyt obserwuje się w: Legnicy, powiatach legnickim, oławskim, polkowickim i ostrowskim. Zgodnie z prognozą tylko w jednym powiecie w kraju notuje się nadwyżkę pracowników przetwórstwa metali – lubartowskim.

 

Wśród zawodów deficytowych, jakie obejmuje ta grupa, wyróżnia się:

 

 • ● operatorów maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali,
 • ● operatorów urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok,
 • ● formierzy odlewniczych i pokrewnych,
 • ● techników hutników,
 • ● techników odlewników,
 • ● kowali,
 • ● kowal wyrobów zdobniczych,
 • ● operatorów pras kuźniczych,
 • ● pozostałych kowali i operatorów pras kuźniczych,
 • ● galwanizerów,
 • ● metaloplastyków,
 • ● techników przemysłu metalurgicznego.

 

Kandydaci do pracy powinni pamiętać, że w większości przypadków wymaga się od nich posiadania tytułu technika przemysłu metalurgicznego. W zawodzie wyodrębnia się kwalifikacje MTL.03 – Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego i MTL.05. – Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych). Do pracy przygotowują szkoły branżowe, technika i kursy zawodowe. Wśród tych ostatnich warto rozważyć też poszerzające kwalifikacje kursy:

 

 • ● obsługi i programowania obrabiarek CNC,
 • ● spawania,
 • ● obsługi urządzeń energetycznych wykorzystywanych w branży metalowej,
 • ● metalizacji natryskowej.

 

Dla osób szukających dobrze płatnej i pozwalającej na rozwój zawodowy pracy przemysł metalowymoże być bardzo dobrym wyborem. Zgodnie z Ogólnopolskim Badaniem Wynagrodzeń (Sedlak&Sedlak) mediana miesięcznej płacy brutto metalurga wynosi 5000 zł, zaś jedna czwarta najlepiej opłacanych pracowników osiąga płacę co najmniej 6650 zł brutto.

 

Źródła:

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

na krajowym i wojewódzkim rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2022 r.

Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2017-2021, GUS,

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2021 r.

 

Praca przemysł metalowy

https://www.praca.pl/s-przemysl,metalowy.html

Udostępnij:

Zauważyliśmy, że korzystasz z oprogramowania blokującego reklamy.

Serwis metale.pl utrzymuje się z reklam i dzięki reklamom jest stale rozwijany. Wyłącz go proszę.