07.05.2018

Patronat Honorowy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Fot.: ITM Polska

 

ITM Polska, 5-8.06.2018 - Poznań
 

Z wielką przyjemnością informujemy, że Pani Minister Jadwiga Emilewicz objęła patronatem honorowym Targi ITM Polska Innowacje-Technologie-Maszyny 2018.

Wyrażamy przekonanie, że przyznany patronat będący jednocześnie wyrazem uznania dla podejmowanych działań w znaczącym stopniu przyczyni się do wzmocnienia pozycji targów ITM Polska, jako wydarzenia o dużym potencjalne merytoryczny, które inspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań, jak i pomysłów na wdrożenie idei Przemysłu 4.0.

ITM Polska to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie ekspertów
z branży przemysłowej, które podczas minionej edycji skupiło blisko 18 000 profesjonalistów działających w branży nowych technologii i automatyzacji produkcji. ITM Polska, którym towarzyszą targi Subcontracting, Modernlog – Targi Logistyki, Transportu i Magazynowania oraz 3D Solutions, są przykładem doskonałego mariażu przemysłu, biznesu i nauki, skupionych wokół idei Przemysłu 4.0.

Targi ITM Polska umożliwiają prezentację nowoczesnych rozwiązań i myśli technicznej, stwarzając przy tym sprzyjające warunki do swobodnej wymiany wiedzy pomiędzy inżynierami i wynalazcami
a producentami. Dają impuls do transferu zdobyczy technicznych na grunt przemysłu, dzięki czemu szansę na wdrożenie uzyskują rozwiązania usprawniające procesy produkcyjne, które pozwalają na pełniejsze wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw.

Cechą 4 rewolucji przemysłowej, której jesteśmy świadkami, jest zanikająca bariera pomiędzy ludźmi
i maszynami oraz powszechne wykorzystanie internetu rzeczy. Daje to przedsiębiorstwom stosującym rozwiązania Przemysłu 4.0 nieosiągalną wcześniej możliwość w dostosowaniu się do oczekiwań rynku a więc także przewagę nad konkurencją.

Ze swej strony dziękujemy Pani Minister za okazane zaufanie i niniejszym informujemy, że wszystkie osoby zaangażowane w organizację najbliższej edycji targów meldują gotowość do działania.

Zapraszamy!
www.itm-polska.pl

Źródło: ITM
Udostępnij:

Zauważyliśmy, że korzystasz z oprogramowania blokującego reklamy.

Serwis metale.pl utrzymuje się z reklam i dzięki reklamom jest stale rozwijany. Wyłącz go proszę.