09.03.2017

KF Metal Consulting

KF Metal Consulting jest polską firmą konsultingową powstałą z myślą o firmach, które chcą się rozwijać, zwiększać swój udział w rynku i swoje zyski, dla firm które nie lubią marnotrawstwa! 
Wierzymy, że odpowiedzialne i ukierunkowane inwestycje w rozwój innowacji i talentów są priorytetem dla wszystkich wiodących firm. 

Oferujemy Państwu kompleksowa obsługa Firmy w tym:
• business development na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych
• budowanie strategii rozwoju
• budowanie pozytywnego wizerunku firmy 
• optymalizacja sprzedaży
• optymalizacja zakupów 
o usystematyzowanie zakupów (powtarzalność)
o skuteczne zarządzanie zakupami nietypowymi / nieregularnymi 
o pozyskanie nowych dostawców 
• praca z Firmą w zakresie:
• 7 Nawyków skutecznego i efektywnego działania, implementacja nawyków w życie organizacji (eliminacja marnotrawstwa czasu i pieniędzy w organizacji, eliminacja najczęstszych problemów i skuteczne ich rozwiązywanie )
• Zmiany w organizacji, skuteczne ich wprowadzanie do organizacji, zarządzanie zmianą 
• Budowanie relacji w zespole, wyłanianie talentów 
• prowadzenie projektów wg metody PRINCE2: Skuteczne zarządzanie sześcioma kluczowymi aspektami realizacji projektu w uzgodnionych tolerancjach w zależności od projektu biznesowego: koszt / budżet, skala czasowa, jakość, zakres, ryzyko, korzyści

Systemy efektywności energetycznej: 
• Przeprowadzenie bezpłatnego studium wykonalności 
• Szczegółowe sprawozdanie dla Zarządu po przeprowadzeniu testów
• Dobranie stosownych systemów i ich wdrożenie 
• Pomoc w uzyskaniu środków na sfinansowanie całego projektu 
• Preferencyjne warunki w przypadku podjęcia współpracy
• Preferencyjne warunki w przypadku podjęcia współpracy

Zauważyliśmy, że korzystasz z oprogramowania blokującego reklamy.

Serwis metale.pl utrzymuje się z reklam i dzięki reklamom jest stale rozwijany. Wyłącz go proszę.