01.03.2017

IATI

Kategorie: Wydarzenia
Fot.: IATI
EIT Raw Materials, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Instytut Autostrada Technologii i Innowacji zapraszają do udziału w

Międzynarodowych targach pracy branży surowcowej

które odbędą się w dniu 23 maja 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczejb budynek A0, al. Mickiewicza 30, 30-055 Kraków

Patronat: prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - JM Rektor AGH

Wydarzenia towarzyszące:

 • wykłady zaproszonych gości,
 • III Konferencja Innowacyjne pomysły młodych naukowców Nauka-Start-up-Przemysł,
 • konkursy - m.in. debata oksfordzka,
 • szkolenia dla przedsiębiorców,
 • wizyty w kopalni.

Opis wydarzenia:

Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej to jedyne w Polsce wydarzenie umożliwiające zapoznanie się z ofertami pracy, staży i praktyk przedsiębiorstw z wielu krajów UE, a także ze strategiami rozwoju przedsiębiorstw i najnowszymi technologiami. Przewidywany jest udział podmiotów zajmujących się surowcami w całym łańcuchu wartości, tj. firm poszukiwawczych, zakładów górniczych i hut, podmiotów zajmujących się recyklingiem i substytucją surowców, organizacji pozarządowych, klastrów oraz agencji rządowych. Udział w imprezie potwierdzili partnerzy EIT Raw Materials, m.in. z Austrii, Niemiec, Finlandii, Szwecji, a także studenci m.in. z uczelni zlokalizowanych we Freibergu, Leoben, Grazu, Wiedniu, Bratysławie, Koszycach, Miszkolcu, Dniepropietrowsku, Pradze, Zagrzebiu, Wroclawiu i Krakowie.

Oferta:

Do udziału w Targach zapraszamy również podmioty z Polski nie będące członkami EIT Raw Materials. Oferujemy:

 • stoiska wystawowe – 3-4 m2 : opłaty: duża firma - 2500 zł/stoisko, średnia – 2000 zł, mała i inne podmioty gospodarcze (klastry, fundacje) - 1500 zł/stoisko,
 • pakiety sponsorskie – złoty, srebrny, brązowy – indywidualnie negocjowane,
 • udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych podczas Targów EIT Raw Materials,
 • uczestnictwa w konferencjach i wydarzeniach towarzyszących.

Cel targów:

 • Możliwość pozyskania najlepszych studentów z Polski i z zagranicy;
 • Wsparcie studentów w budowaniu ich ścieżki kariery;
 • Zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań o charakterze naukowo - badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i marketingowym z udziałem młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów;
 • Umożliwienie nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, parkami technologicznymi, klastrami i innymi podmiotami;
 • Promocja i transfer do przemysłu nowych technologii wyrobów lub innych rozwiązań w zakresie polityki surowcowej;
 • Pozyskanie kompleksowej oferty badawczo-rozwojowej przez najlepsze instytucje z sektora surowcowego.

Ramowy program targów:

 • 23 maja 2017 r.
 • 8.00-9.00 Rejestracja uczestników
 • 9.00-9.15 Otwarcie targów: prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - JM Rektor AGH Krzysztof Kubacki - Dyrektor Eit Raw Materials Eastern Co-Location Centre Joanna Kulczycka – Dyrektor Biura IATI
 • 12.00-14.00 Prelekcja VIP
 • 9.15-18.00 Rekrutacja przez działy HR wybranych przedsiębiorstw
 • 11.00-18.00 III Konferencja Innowacyjne pomysły młodych naukowców
 • 13.00 Konkursy
 • 18.00 Zakończenie targów

24 maja 2017 r.

 • 10.00-16.00 III Konferencja Innowacyjne pomysły młodych naukowców
 • 10.00 wyjazd do kopalni

Informacja o organizatorach:

EIT Raw Materials to centrum kolokacji Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze surowców, zainicjowane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii oraz finansowane z funduszy Komisji Europejskiej. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie konkurencyjności oraz wzrost atrakcyjności europejskiego sektora surowców naturalnych poprzez innowacyjność i przedsiębiorczość. Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI to największy wirtualny instytut w Polsce, grupujący interdyscyplinarny zespół naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i firm doradczych wspierających rozwój innowacji na rynku krajowym i międzynarodowym.

Rejestracja i kontakt:

 • Agnieszka Czaplicka
 • Specjalista ds. Innowacji IATI
 • Tel: 12 617 59 95, 660 239 556 e-mail: agnieszka.czaplicka@iati.pl,
 • więcej informacji: www.iati.pl
 • oraz
 • Dr Michał Młynarczyk
 • e-mail: michal.mlynarczyk@eitrawmaterials.eu
Źródło: IATI
Udostępnij:

Zauważyliśmy, że korzystasz z oprogramowania blokującego reklamy.

Serwis metale.pl utrzymuje się z reklam i dzięki reklamom jest stale rozwijany. Wyłącz go proszę.