05.03.2016

Międzynarodowe trendy w Recyklingu

Kategorie: Polska
2-4 Marca, pod patronatem magazynu „Recykling”, 35 opinii w 35 referatach zbudowało agendę konferencji w Krakowie, z inicjatywy organizacji skupionych wokół techniki, recyklingu i metali nieżelaznych – bo o takich właśnie była mowa.

Wśród wypowiedzi, warto wspomnieć dyrektora Instytutu Metali Nieżelaznych i prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Zbigniewa Śmieszka, który zwrócił uwagę, by pogodzić ze sobą wysoki poziom instalacji recyklingu, z ekonomią i różnorodnością jego procesów, co wymaga badań w kierunku nowych urządzeń i ulepszonych technologii.

Dyrektor KGHM Polska Miedź, Henryk Karaś, zauważył potencjał przetwarzania złomu w biznesie, w celu budowy zamkniętego obiegu gospodarki. Jako przykład przytoczył ZGH „Bolesław” z uwagi na skuteczność odzyskiwania i przetwarzania cynku. Temat podjął prezes Bogusław Ochab, przybliżając temat odpadów poflotacyjnych.

Z kolei prezes IGMNiR, Kazimierz Poznański, zauważył w recyklingu potencjał innowacyjny, pomimo świeżości tej gałęzi gospodarki. Wspomniał również o programie I Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, o niebagatelnym budżecie 625mln zł na lata 2016-20, dla nowych projektów z zakresu recyklingu. Dodał, iż warto objąć programem takie sektory, jak metale nieżelazne i budowlane, ale i branżę ceramiczną, kruszyw i wyrobów z drewna. Każdy podmiot działający w obrębie branży może kandydować do udziału w puli.

Konferencja objęła tematykę tak gruntownie, że debaty zaczęły zmierzać w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i roli metali w niej, recyklingu akumulatorów, wydajności procesów w ZUO Gorzów Wielkopolski, a także przetwórstwie opakowań z blachy stalowej. Wydarzenie wzbogacili goście z zagranicy, reprezentujący pakiet wyzwań z własnego środowiska, między innymi opowiadając o przetwarzaniu metali radioaktywnych.

Budżet na projekty związane z innowacjami w recyklingu, ma pochodzić z inwestycji, ale i dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Sektorowego Innowacyjny Recykling.

Wspomniany wyżej program jest dziełem Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR) oraz konsorcjum stowarzyszeń branżowych:

  • Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych,
  • Polski Związek Producentów Kruszyw,
  • Związek Pracodawców „Polskie Szkło”,
  • Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o. o.,
  • Instytut Metali Nieżelaznych,
  • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
  • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
  • Instytut Technologii Drewna.
Udostępnij:

Zauważyliśmy, że korzystasz z oprogramowania blokującego reklamy.

Serwis metale.pl utrzymuje się z reklam i dzięki reklamom jest stale rozwijany. Wyłącz go proszę.